مجوزها و تقدیرنامه ها

۳۴۸۹

برخی از گواهینامه‌ها و مجوزهای سازمانی شرکت «آرمه تاب گسترش» برای ملاحظه، در اختیار مخاطبان عزیز قرار می‌گیرد:

 

گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن شرکت‌های ساختمانی
گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن شرکت‌های ساختمانی

 

گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن بتن ایران
گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن بتن ایران


 

لوح سپاس بانک اقتصاد نوید از شرکت آرمه تاب گسترش
لوح سپاس بانک اقتصاد نوید از شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه ایزو 9001:2015 شرکت آرمه تاب گسترش
گواهینامه ایزو 9001:2015 شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه ایزو 14001:2015 شرکت آرمه تاب گسترش
گواهینامه ایزو 14001:2015 شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه ایزو 45001:2018 شرکت آرمه تاب گسترش
گواهینامه ایزو 45001:2018 شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار (HSE)
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار (HSE)

 

گواهینامه IMS
گواهینامه IMS

 

برخی از مجوزها و استانداردها