مجوزها و تقدیرنامه ها

۱۷۱۴

برخی از گواهینامه‌ها و مجوزهای سازمانی شرکت «آرمه تاب گسترش» برای ملاحظه، در اختیار مخاطبان عزیز قرار می‌گیرد:

 

گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن شرکت‌های ساختمانی
گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن شرکت‌های ساختمانی

 

گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن بتن ایران
گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن بتن ایران

 

گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن تونل ایران
گواهینامه عضویت آرمه تاب گسترش در انجمن تونل ایران

 

لوح سپاس بانک اقتصاد نوید از شرکت آرمه تاب گسترش
لوح سپاس بانک اقتصاد نوید از شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه ایزو 9001:2008 شرکت آرمه تاب گسترش
گواهینامه ایزو 9001:2008 شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه ایزو 14001:2004 شرکت آرمه تاب گسترش
گواهینامه ایزو 14001:2004 شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه ایزو 18001:2007 شرکت آرمه تاب گسترش
گواهینامه ایزو 18001:2007 شرکت آرمه تاب گسترش

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار (HSE)
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار (HSE)

 

برخی از مجوزها و استانداردها