(۰۲۱) ۸۸۹۲۹۲۳۱-۲

تهران، میدان ولیعصر، ساختمان مرکز تجارت ایرانیان، طبقه ششم، واحد ۷

آرمه تاب گسترش (سهامی خاص)

آرمه تاب گسترش (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۳۱۸۸  -  شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۶۰ارائه خدمات تخصصی در حیطه ابنیه، تونل، پل‌سازی، شمع‌ریزی، صنعتی و سیلوسازی


برخی از مجوزها و استانداردها