احداث تونل فرمانیه

۳۳۶۴

- نام پروژه: احداث تونل فرمانیه (جمع‌آوری آب‌های سطحی)
- کارفرما: شرکت خاکریز آب وابسته به حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
- مشاور: مهندسین مشاور هامون
- محل اجرای پروژه: تهران – خیابان شهید لواسانی
- شروع قرارداد: ۱۳۸۵/۰۵/۰۱
- خاتمه قرارداد: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰

کلیدواژه:

جزئیات پروژه:

- احداث تونل اصلی به سطح مقطع 2.40×2 به صورت مقطع نعل اسبی در عمق 18 متری از سطح زمین به طول 1790 متر
- اجرای منهول و آبگیرهای پروژه
- حجم خاکبرداری تونل 21250 متر مکعب
- حجم بتن ریزی در تونل 7950 متر مکعب
- حجم شاتکریت به ضخامت 15cm به میزان 7700 متر مربع
- حجم آرماتوربندی در تونل 807100 کیلو گرم
- حجم قالب بندی در تونل به میزان 17500 متر مربع
- حجم کارهای فلزی حفاظت موقت در تونل به میزان 565000 کیلوگرم


برخی از مجوزها و استانداردها