احداث تونل متروی خط ۴ تهران

احداث تونل متروی خط ۴ تهران

۳۰۵۳

- نام پروژه: احداث تونل متروی خط ۴ تهران
- کارفرما: شركت مترو و راه‌آهن شهری
- مشاور: مهندسین مشاور سازین پژوه
- محل اجرای پروژه: تهران
- شروع قرارداد: ۱۳۸۶/۰۱/۳۰
- خاتمه قرارداد: ۱۳۸۸/۱۲/۳۰

کلیدواژه:

جزئیات پروژه:

- احداث تونل اصلی به سطح مقطع 63/95(9×8) مترمربع در عمق 8 تا 10 متری از سطح زمین به طول 737 متر
- تونل اصلی و 101 متر تونل فرعی
- حجم خاکبرداری تونل 49735 متر مکعب
- حجم بتن ریزی در تونل 8535 متر مکعب
- حجم شاتکریت به ضخامت 27cm به میزان 22636 مترمربع
- حجم آرماتور بندی در تونل 1382232 کیلو گرم
- حجم قالب بندی در تونل به میزان 14399 متر مربع
- حجم کار های فلزی حفاظت موقت در تونل به میزان 680558 کیلو گرم


برخی از مجوزها و استانداردها