ساختمان مرکزی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

ساختمان مرکزی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

۲۹۰۵

- نام پروژه: احداث ساختمان مرکزی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور
- کارفرما: شرکت هواپیمایی ایران ایرتور 
- مشاور: مهندسین مشاور آئین تدبیر
- محل اجرای پروژه: تهران خیابان شهید مطهری پلاک ۱۹۱
- شروع قرارداد: ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
- خاتمه قرارداد: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰

کلیدواژه:

جزئیات پروژه:

- احداث ساختمان اداری شامل اسکلت فلزی به زیر بنای 5500 مترمربع به صورت جوش نفوذی
- حجم خاکبرداری به میزان 5260 مترمکعب
- حجم بتن ریزی به میزان 1800 مترمکعب
- حجم آرماتوربندی به میزان 120000 کیلوگرم
- حجم کارهای فلزی به میزان 640000 کیلوگرم
- حجم قالب بندی 6100 مترمربع
- اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی کل پروژه


برخی از مجوزها و استانداردها