ساختمان‌های غیرصنعتی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس‌جنوبی

ساختمان‌های غیرصنعتی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس‌جنوبی

۲۱۸۸

- نام پروژه: احداث ساختمان‌های غیرصنعتی NIB فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
- کارفرما: شركت IPMI و نفت وگاز پارس
- مشاور: مهندسین مشاور صنعتی ایران
- محل اجرای پروژه: منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه)
- شروع قرارداد: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
- خاتمه قرارداد: ۱۳۸۸/۰۵/۲۷

کلیدواژه:

جزئیات پروژه:

- احداث ساختمان WORKSHOP CANTEEN NO.1  در متراژ 5500 متر مربع  از یك قسمت بتنی دو طبقه (بصورت انكس) شامل مجموعه غذاخوری و اداری و یك قسمت اسكلت فلزی (سوله) شامل مجموعه كارگاهی كه سوله مجهز به دو جرثقیل سقفی 5 تنی در دهانه های 18 متری و در مجموع سوله دارای 2 دهانه 18 متر و دو دهانه 12 متر است.

- احداث ساختمان WAREHOUSE-INDOOR كه در متراژ 5000 متر مربع بصورت اسكلت فلزی سوله و در 4 دهانه 18 متری اجرا  می گردد.

- احداث ساختمان تعمیرگاه ‍VEHICLE MAINTENANCE ساختما تعمیرگاه در متراژ 2900 مترمربع دارای اسكلت فلزی شامل بخشهای تعمیر خودرهای سبك و سنگین و بخش انبار لوازم جانبی در دهانه های 18 متری.

- احداث ساختمان ADMIN.&CANTEEN NO.2 اداری در متراژ حدود  3500 مترمربع در دو طبقه با اسكلت بتنی شامل فضاهای اداری و مجموعه غذاخوری و آشپزخانه كارمندان.

- احداث ساختمانSECURITY BULDING در متراژ حدود 70 مترمربع در یك طبقه اسكلت بتنی شامل فضاهای پرسنل حراست و محل استراحت آنان و فضاهای استقرار دوربین های مدار بسته حراستی می باشد.

- احداث ساختمان MAIN GATE HOUSE در متراژ حدود 100 متر مربع و بصورت بتنی اجرا می گردد كه به عنوان گیت اصلی شناسایی خواهد شد.

- احداث ساختمان SECONDRY/EMERGENCY GATE به عنوان گیت فرعی با اسكلت بتنی و در متراژ حدود 60 متر مربع.

- احداث ساختمان CONTROL BULDING در متراژ حدود 1000 مترمربع و در یك طبقه با اسكلت بتنی شامل اتاق كنترل اصلی، اتاق تجهیزات ابزار دقیق(ITR) و فضاهای اداری پیش بینی شده است.

- احداث ساختمان TELECOM BUILDING در متراژ 270 متر مربع ، یك طبقه با اسكلت بتنی شامل فضاهای اداری، سرویس و فضای تجهیزات مخابراتی.

- احداث ساختمان LABORATORY ‌ در متراژ 450 مترمربع با اسكلت بتنی شامل آزمایشگاه گاز و فضاهای اداری و انبارهای مربوطه.

- احداث ساختمان FIRE FIGHTING ایستگاه آتش‌نشانی شامل دو بخش، بخش ساختمان بتنی یك طبقه در متراژ 1000 متر مربع مربوطه به فضای اداری و فضاهای مربوط به پرسنل اطفاء حریق و بخش دوم یك سایبان با اسكلت فلزی (سوله) در متراژ حدود 300 مترمربع با دهانه 12 متر جهت اسقرار ماشین های آتش نشانی.
 


برخی از مجوزها و استانداردها