چارت سازمانی

۳۵۴۴

در راستای اهداف عالیه مؤسسین این شرکت و ایجاد تشکیلات منسجم و کارآمد و با استفاده از متخصصین امور، این شرکت نسبت به تهیه و تدوین و استقرار چارت سازمانی و همچنین شرح وظایف بخش‌های مختلف در نمودار سازمانی اقدام نموده و در حال حاضر نیز اقدامات لازم به منظور اخذ گواهینامه ایزو را انجام داده است.

تشکیلات سازمانی شرکت در ۴ حوزه به شرح ذیل استقرار یافته است:

- حوزه سازمانی مدیریت عامل و هیئت مدیره
- حوزه مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌ریزی
- حوزه اداری و مالی
- حوزه دفتر فنی و کنترل پروژه

 

چارت سازمانی

چارت سازمانی آرمه تاب گسترش (بخش اول)

 

چارت سازمانی

چارت سازمانی آرمه تاب گسترش (بخش دوم)

 

چارت سازمانی

چارت سازمانی آرمه تاب گسترش (بخش سوم)

 

برخی از مجوزها و استانداردها