لیست پروژه

۳۴۹۳

لیست برخی از پروژه‌های شرکت آرمه تاب گسترش در بخش‌های مختلف صنعتی و سیلوسازی،‌ ابنیه، تونلی، پل‌سازی و شمع‌ریزی،‌ به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

 پروژه‌های صنعتی و سیلوسازی: 

اجرای عملیات فونداسیون جهت دستگاه‌ها و تجهیزات دو خط شاورتست و دستگاه خط تعميرات رنگ سنگین شركت ایران خودرو

کارفرما: شركت تام ایران خودرو
مشاور: تام ایران خودرو
مبلغ پیمان: ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
تاریخ اتمام: ۱۳۸۲/۱۱/۳۰
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


احداث فونداسیون ماشین آلات سالن تولید توربین بخار

کارفرما: شركت توربین سازی مپنا
مشاور: مهندسین مشاور صدر صنعت
مبلغ پیمان: ۸.۲۴۹.۴۱۷.۰۳۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۰۸/۰۵
تاریخ اتمام: ۱۳۸۳/۱۲/۰۸
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


 


اجرای عملیات فونداسیون‌های سالن رنگ زامیاد کاشان

کارفرما: شركت زامیاد
مشاور: مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
مبلغ پیمان: ۶.۶۰۸.۳۹۱.۶۲۸ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
تاریخ اتمام: ۱۳۸۶/۰۷/۲۳
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


احداث سیلوهای ۲۰ هزار تنی گندم ساوه

کارفرما: شركت غلات و خدمات بازرگانی منطقه ۱
مشاور: مهندسین مشاور پل‌رود
مبلغ پیمان: ۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
تاریخ اتمام: ۱۳۸۷/۰۲/۱۵
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


احداث سیلوهای فلزی ۴۰ هزار تنی گنبد | ۳۰ هزار تنی علی‌آباد | ۲۰ هزار تنی کلاله | ۱۰ هزار تنی شاهرود

کارفرما: شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲
مشاور: مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
مبلغ پیمان: ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۰۴/۲۵
تاریخ اتمام: ۱۳۸۷/۰۴/۲۵
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


 

 پروژه‌های بخش ابنیه: 

اجرای عملیات ترمیم نشست بستر خیابان پیروزی حد فاصل کانال ابوذر واقع در محدوده منطقه ۱۴ شهرداری تهران

کارفرما: شهرداری منطقه ۱۴
مشاور: شرکت سرمایه کذاری شهر (بازار شهر)
مبلغ پیمان: ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۰۴/۲۷
تاریخ اتمام: ۱۳۸۳/۱۱/۲۶
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


احداث خاکبرداری و فونداسیون‌های کارخانه تولید کپسول‌های گاز CNG

کارفرما: شرکت توسعه خاورمیانه
مشاور: پرهون
مبلغ پیمان: ۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۱۱/۳۰
تاریخ اتمام: ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


اجرای عملیات دیوار حائل بتونی انبار ۲۰۰۰۰ زامیاد

کارفرما: شرکت زامیاد
مشاور: مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
مبلغ پیمان: ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
تاریخ اتمام: ۱۳۸۴/۰۸/۲۵
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


اجرای عملیات کف و سقف سالن L90

کارفرما: پارس خودرو
مشاور: مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
مبلغ پیمان: ۷.۳۳۸.۵۹۲.۷۵۴ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۰۶/۰۷
تاریخ اتمام: ۱۳۸۴/۱۰/۰۸
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


انجام عملیات ساختمانی و تاسیسات برق و مکانیک ساختمان اداری نسیم شهر

کارفرما: شرکت توزیع برق جنوب غرب تهران
مشاور: مهندسین مشاور پارامادان
مبلغ پیمان: ۸.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۱۲/۰۸
تاریخ اتمام: ۱۳۸۵/۱۲/۰۸
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


احداث ساختمان مرکزی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

کارفرما: شرکت هواپیمایی ایرتور
مشاور: مهندسین مشاور آئین تدبیر
مبلغ پیمان: ۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
تاریخ اتمام: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


 


 


 


 


احداث فونداسیون دیوارهای حائل، اجرای اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای و اجرای سقف‌های بتنی

کارفرما: دیوان محاسبات کشور
مشاور: مهندسین مشاور رهرو
مبلغ پیمان: ۴۳.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۷/۰۵
تاریخ اتمام: ۱۳۹۰/۰۷/۰۸
درصد پیشرفت: تحویل موقت


 


احداث ساختمان انبار تولید، آزمایشگاه و مدیریت (۱، ۲ و ۳)

کارفرما: شرکت داروسازی اسوه
مشاور: مهندسین مشاور صنایع
مبلغ پیمان: ۱۲۸.۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
تاریخ اتمام: ۱۳۹۱/۰۵/۰۲
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


خاکبرداری و نیلینگ گود مجتمع تجاری ستاره اطلس پارس

کارفرما: شرکت ستاره اطلس پارس
مشاور: مهندسین مشاور پردیسان سازه طراحی
مبلغ پیمان: ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
تاریخ اتمام: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
درصد پیشرفت: ۱۰۰٪


 

 پروژه‌های شمع‌ریزی: 

شمع‌های پلاستیک انتهای شمالی و جنوبی ایستگاه سی و سه پل اصفهان

کارفرما: قطار شهری اصفهان
مشاور: مهندسین مشاور فربر
مبلغ پیمان: ۸.۷۳۴.۹۹۷.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۰۴/۰۶
تاریخ اتمام: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


 

 پروژه‌های پل‌سازی: 

اجرای عملیات کانال انحرافی و ترمیم پل خیابان پیروزی به روی کانال ابوذر

کارفرما: شرکت خاکریز آب
مشاور: مهندسین مشاور سازیان
مبلغ پیمان: ۱۱.۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۰۶/۱۱
تاریخ اتمام: ۱۳۸۴/۱۰/۰۴
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


اجرای زیرگذر بلوار پاسداران و تقاطع شالمان و جام جم

کارفرما: استانداری کردستان
مشاور: مهندسی مشاور سازیان
مبلغ پیمان: ۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۰۲/۳۱
تاریخ اتمام: ۱۳۸۸/۱۲/۱۸
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


عملیات اجرائی زیرسازه قطعه سوم از کیلومتراژ ۹۸۰+۲ تا ۱۰۰+۶ (صدر)

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (گروه تخصصی شهید رجایی)
مشاور: مهندسین مشاور هگزا
مبلغ پیمان: ۲۲۸.۴۸۶.۲۵۲.۱۶۵ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۰/۰۷/۰۶
تاریخ اتمام: ۱۳۹۱/۰۵/۰۶
درصد پیشرفت: ۱۰۰٪


 

 پروژه‌های تونلی: 

تکمیل حوضچه رسوبگیر، تونل و کانال مسیل بهرود

کارفرما: شرکت خاکریز آب (وابسته به شهرداری تهران)
مشاور: مهندسین مشاور آب ورزان
مبلغ پیمان: ۱۲.۹۰۶.۰۳۵.۳۱۶ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۰۲/۱۴
تاریخ اتمام: ۱۳۸۵/۱۰/۱۲
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


تونل جمع آوری آب‌های سطحی سرشاخه فرمانیه

کارفرما: شرکت خاکریز آب
مشاور: مهندسین مشاور هامون
مبلغ پیمان: ۲۸.۴۵۹.۰۲۰.۳۶۵ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۵/۰۴/۱۹
تاریخ اتمام: ۱۳۸۷/۱۰/۱۹
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


حفاری و ساخت تونل قطعه O4 تا P4 و بخش تونلی ایستگاه O4

کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مشاور: مهندسین مشاور سازین پژوه
مبلغ پیمان: ۶۷.۰۳۶.۹۷۹.۷۷۳ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۰۱/۳۰
تاریخ اتمام: ۱۳۸۷/۰۹/۳۰
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


اجرای سازه نگهبان ایستگاه سی و سه پل اصفهان

کارفرما: قطار شهری اصفهان
مشاور: مهندسین مشاور فربر
مبلغ پیمان: ۶۳.۸۸۰.۴۵۵.۲۶۳ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۳/۰۳
تاریخ اتمام: ۱۳۹۱/۰۷/۰۴
درصد پیشرفت: تحویل موقت


ساخت تونل کابل ۶۳/۲۳۰ کیلووات قیطریه - ازگل (قطعه ۳)

کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (گروه تخصصی شهید رجایی)
مشاور: مهندسین مشاور لار
مبلغ پیمان: ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۰/۰۸/۱۱
درصد پیشرفت: تحویل قطعی


تونل عبور مربوط به پست کریمخان

کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای تهران
مشاور: مهندسین مشاور روی آب
مبلغ پیمان: ۹.۷۴۵.۴۵۰.۸۹۴ ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۲/۲۸
تاریخ اتمام: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
درصد پیشرفت: ۱۰۰٪


برخی از مجوزها و استانداردها