سیلوهای گندم گنبد کلاله

۴۰۸

سیلوهای گندم گنبد کلاله


احداث سیلوهای فلزی ۴۰ هزار تنی گنبد | ۳۰ هزار تنی علی‌آباد | ۲۰ هزار تنی کلاله | ۱۰ هزار تنی شاهرود
— کارفرما: شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲
— مشاور: مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
— مبلغ پیمان: ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
— تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۰۴/۲۵
— تاریخ اتمام: ۱۳۸۷/۰۴/۲۵
… درصد پیشرفت: تحویل قطعی


برخی از مجوزها و استانداردها